Aile Terapisi

Aile birbiri ile dayanışma içerisinde olan ve bir kan bağına sahip topluluğu ifade etmektedir. Her ailenin farkı bir aile yapısı bulunmaktadır. Aile yapısında ilerleme ve aile bireylerinin gelişim sürecinde çeşitli problemler yaşanabilmektedir. Bu problemler yanlış iletişim şeklinden ötürü aşılamaz ve halledilemez sorunsallar olarak görülüp, genel yaşam kalitesini düşürmektedir. Aile terapisi bu gibi durumlarda başvurulması gereken en doğru yoldur. Aile temel taşlardan oluşmaktadır. Meydana gelen problemler ise bu taşlarda oynama meydana getirebilir. Ailesel problemler ayrı ayrı tüm bireylerin diğer sosyal çevreleri ile olan ilişkilerini de etkileyeceği gibi aile içi huzuru da bozmaktadır.

Aile TerapisiYaşanan çatışmalarda tüm bireylerin kendi açılarından değerlendirdiklerinde haklı yönleri bulunabilmektedir. Fakat İlişkisel etkileşime bağlı olarak bu sorunların ele alınış şekilleri anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Aile terapisinde bireylere ilk olarak sorunlara yol açan olumsuz tavır ve tutumlar hakkında bilgilendirme yapılır. Yaşamın her alanında empatik düşünce önemli yer kaplar. Bireyler kendi haklı tutumlarının dışında karşılarında bulunan aile bireylerinin de düşüncelerini değerlendirebilmeli ve onlar gibi düşünebilmelidir.

Aile Psikoloğu

Adel Danışmanlık merkezi olarak bizler aile psikoloğu desteği sağlamaktayız. Uzman personellerimiz içerisinde bulunan aile terapistlerimiz tedavi sürecinde aile bireylerine eşit mesafede, aktif dinleme ve empati yolu ile bireylerin birbiri ile ilişki kurma tarzında ne tür hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini öncelikli olarak iletmektedir. Çünkü tavır ve tutumlar, yaşanan durumu yoluna çekeceği gibi daha büyük sorunlar ortaya çıkmasına da zemin hazırlayabilir. Adel Danışmanlık olarak bizler aile terapisi desteğimiz ile bireylerin olumsuz bakış açılarını değiştirmek adına tedavi süreçlerimizi ilerletmekteyiz.

Merkezimizde aile terapisi hizmeti dahilinde hastalarımızın genel problem oranı değerlendirildikten sonra seans süreleri düzenlenmektedir. Belirlenen seans sıklıkları ile terapi süreci başlatılır. Aile terapisti uzmanlarımız belirlenen hedef eşliğinde destek sürecine başlamaktadır. Aile problemleri genel olarak aşılmayacak sorunlar gibi görünse de doğru yaklaşım ve etkili iletişim süreci ile birlikte yürütülen tedavi yöntemleri tüm sorunları ortadan kaldırmaktadır. Bu hususta bireylerin olaylara karşı tutumu tedavinin süresini büyük oranda etkilemektedir.

Aile terapisti İstanbul olarak değerlendirildiğinde genel olarak İstanbul’da arayışın daha çok olduğu gerçeği ile karşılaşmaktayız. Nüfus yoğunluğu ve yaşam şartları İstanbul’da aile terapisi ihtiyacının nedenini açıklamaktadır. Eğer sizlerde aileniz içerisinde yaşanan problemleri artık aşamayacağınızı düşünüyorsanız ve sorunlar gün geçerek artmaya başlıyorsa Adel Danışmanlık olarak bizlere her zaman başvurabilirsiniz. Karşılaştığınız zor durumlarda problemlerinizi aşmak adına daima yanınızdayız.