İş Analizleri – İş Akış Şemaları Düzenlenmesi

is-analiz

İş analizi; Çalışan tarafından yapılan işin temel sorumluluklarının, işin yapıldığı ortamın, çalışanın sahip olması gereken teknik bilgi ve yetkinliklerin belirlenmesi sürecidir.
İş analizi sonuçları, insan kaynakları yönetim süreçleri için dayanak oluşturur. Öncelikle bu sonuçlara göre görev tanımları, norm kadro oluşturulması ve işe alım kriterleri belirlenebilir.

İş analizlerinin yapılabilmesi için çeşitli yöntemler vardır. Adel Danışmanlık Merkezi, kurumunuz için en uygun yönteme sizlerle birlikte karar vererek uygular.