İşe Alım Kişilik/Yetenek Değerlendirme Uygulamaları

Adayınızın/adaylarınızın kurumunuzun değerlerine ve pozisyonun gerekliliklerine göre, sizlerle belirlediğimiz yetkinlik modelline, uygun olup olmadığının araştırılması sürecidir.
Bu süreçte, Adel Danışmanlık Merkezi olarak, koçluk yetkinliklerimiz ile yapılan uygulamalarımızın yanı sıra uygun olan genel yetenek testleri (problem çözme kapasitesi ölçümü) uyguluyoruz. Genel yetenek testinin uygulandığı adaylarda bazı özelliklerin seviyesi de tespit edilebilir. Bunlar; hafıza, dikkat, sosyal algı, matematiksel algı gibi yetilerdir.