Psikiyatrist Uzm Dr Zengibar Özarslan – EMDR Terapisi ve Sosyal Fobi