Yetişkin ve Aile Terapisi

Yetişkin ve aile terapisi; Bireylerin yaşamsal faaliyetleri ve karşılaşmış oldukları sorunlar ruh sağlığını olumsuz şekilde etkilemektedir. İstenmese dahi karşı karşıya kalınan ve aşılması güç görünen problemler duygu ve davranış kalıplarını etkileyerek yetişkin bireylerin yaşama adaptasyonunu zorlaştırır. Bireyler yetişkinlik basamağına ulaşmış olsa dahi bu gibi sorunlar ile yüzleşmek durumunda kalabilmektedir.

Yetişkin ve aile terapisi

Yaşam her bireyin karşısına farklı olgular çıkarır. Bu olgular her zaman pozitif olmayabilir. Kişiler olumsuz yargılar ile boğuşmak zorunda kaldıklarında kendilerini güçlü hissedemedikleri için kendi içlerinde çelişkiler yaşamaya ve davranışsal sorunlarını aileye yansıtmaya başlarlar. Tabii ki kişilerin yaşadığı ruhsal problemler sosyal çevrelerine, yetişmiş oldukları aileye ve çevreye göre şekillenir. Bu gibi durumlarda başvurulması gereken en önemli alan yetişkin terapisi ve duruma bağlı aile psikolojik danışmanlığı hizmetidir.

Yaşanan olaylara karşı kişiye yüklenen stres ve baskı hissi baş etme mekanizmasının yönünü belirleyen bir faktördür. Çözüm odaklı ya da problem odaklı olmak tedavi sürecinin gidişhatını büyük oranda etkiler. Birey genel yapısı ve yetiştiği alan itibari ile problem odaklı düşünce yönüne sahipse yaşadığı ruhsal soruna çözülemeyecek gözü ile bakabilir. Bizler Adel Danışmanlık merkezi olarak bireylere yetişkin ve aile terapisi desteği sağlamaktayız. Bireyler ile tedavi sürecine dair tüm verileri toparlayıp en etkili tedavi yöntemini belirlemekteyiz.

Tedavi sürecinde yetişkin bireye ya da aileye aşıladığımız en önemli yönelim çözüm odaklı yönelim şeklidir. Birey tedavi sürecinde olumlu düşünce yapısına yönlendirilir. Çünkü karşılaşılan ruhsal sorunları çözümlemek için ilk olarak negatif düşünce yapısını yok etmek gerekmektedir. Yetişkin psikolojik danışmanlık merkezimizde bilişsel tedavi yöntemleri ile profesyonel bir tedavi planı oluşturulmaktadır. Seans sıklıkları ve yöntemler bireyin probleminin boyutuna göre şekillenir.

Yetişkin Terapisi

Yetişkin ve aile terapisi bazında Adel Danışmanlık merkezimizde duygusal çıkmazlar bütünü ile ele alınır. Psikolog, Koç ve İnsan Kaynakları alanlarında uzman ve mesleklerini severek yapan, güncel bilimsel gelişmeleri takip eden dinamik ekibimiz sizlere insani değerler çerçevesinde çözüm odaklı seanslar oluşturacaktır. Eğer sizler de yetişkin terapisi almak ya da aile psikolojik danışmanlığı ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız Adel Danışmanlık olarak bizlere başvurabilirsiniz.

Adel Danışmanlık Merkezimiz de danışanın kendisi ile ilgili olumsuz hislerin kaynağı ve bireyler arası duygusal ve cinsel sorunlarına, danışan odaklı terapi teknikleri ile çözüm yolları üretilir. Yaşadığınız ruhsal sorunları gelin birlikte çözelim ve sizlere profesyonel bir destek oluşturalım. Adel Danışmanlık olarak yetişkin ve aile terapisi sürecinde daima yanınızdayız.