360 Derece Performans Değerlendirme Uygulaması-Yazılımı

360 Derece Performans Değerlendirme

Performans değerlendirme kişi düzeyinde bireysel bir psikolojik gereklilik, kurum düzeyinde ise motivasyona yönelik bir gerekliliktir.
360 Derece Performans Değerlendirmesi’nin ana hedefi kişinin ilişkide olduğu, kurumun tüm kademeleri tarafından nasıl algılandığını ortaya çıkarmaktır ki nasıl algılandığımız gerçekliğimizi oluşturur. Çalışanların ve organizasyonların gelişmesinde bu bilgi oldukça değerlidir.

Tüm süreci anlamlı kılan, 360 Derece Performans Değerlendirmesi’nin sonuçlarını doğru okumak ve buna göre geri bildirim vermektir. Değerlendirmesi yapılan kişilerin geri bildirimleri yüz yüze, koçluk ve insan kaynakları yönetim becerilerimizi kullanarak yapılmaktadır.

360 Derece Performans Değerlendirmesi’nin uygulanması için bazı kriterlerin göz önünde tutulması gerekmektedir. Birincisi ve en önemlisi, uygulamacıların objektifliği ve ikincisi ise kurumda oluşturulmuş olan güven ortamı. Bunlar için başlıca araç da insan kaynaklarının tüm süreci şeffaf yürütmesidir ki Adel Danışmanlık Merkezi olarak politikamız gereği İnsan Kaynakları departmanınız ile bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz.

Kurumumuza ait olan 360 Derece Performans Değerlendirme Yazılımı’ mız ile ister tüm şirketiniz için, ister sınırlı sayıda çalışanlarınız için değerlendirme yaptırabilirsiniz.