Başıma Her An Her Şey Gelebilir: Dayanıksızlık Şeması