Bir Rüya İçin Ağıt Filminin Ana Karakterlerinin Madde Bağımlılığı Ekseninde Analizi (REQUİEM FOR A DREAM)