Çocukluk Çağı Yaşantıları, Karşılanmamış İhtiyaçlar ve Psikoterapi