Duyu Bütünleme

A.Jean Ayres (1972) Duyu Bütünlemeyi, kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duysal bilgileri organize eden ve vücudu çevreye uygun bir şekilde kullanmayı mümkün kılan bir nörolojik işlem olarak tanımlamıştır. Duyu Bütünleme beyin – davranış ilişkileri üzerine bir teoridir; günlük hayatta kullanılmak üzere vücudumuzdan ve dış dünyadan alınan verinin beyinde organize edilerek kullanılır hale getirilmesi işlemidir. Duyu bütünleme terapisi otizm, hiperaktivite bozukluğu, serebral palsi, dil-konuşma problemleri ve prematüre çocukların tedavilerinde kullanılmaktadır. Duyusal bütünleme yoluyla beden algısı, uygun uyaranların seçimi, vücudun çevreye uygun hareket etme becerileri gelişir.

Duyu bütünlüğü fonksiyon bozukluğunun işaretleri şöyledir:

– Hiperaktivite

– Dikkat bozuklukları

– Davranışsal problemler

– Sosyal problemler

– Psikolojik problemler

– İşitme problemleri

– Konuşma problemleri ve konuşma gecikmesi

– Hipotonus/hipertonus

– Motor koordinasyon problemleri

– Okulda öğrenme güçlükleri, uyum sorunları

— Sık düşme, sakarlık vb.