Hipnoz Nedir?

Hipnoz, telkin ile oluşturulan, konsantrasyon ve odaklanma ile sonuç alınan özel bir zihin durumudur. Bu zihin durumu esnasında kişi kendisine iletilenleri dikkatle dinler, kavrar ve istekli olarak uygular. Hipnoz kavramında akıllara yer edinenin aksine, kişi kendinden geçmez, sanıldığı şekilde bir gece uykusu söz konusu değildir. Hipnoz etkisinde olan birey uyumaz. Kendini kontrol edebilecek güce sahiptir. Hipnoz altında olduğumuzda kendimizi rahat ve sakin hissederiz. İletilen telkinlere açık bulunuruz.

Hipnoz Nedir, Hipnoz Hakkında Yanlış Bilinenler

Hipnoz yalnızca bir Hipnotist’in yapabildiği bir olgu değildir. Hipnotist yardımı olmadan da hipnoz yapılabilmektedir. Oldukça doğal bir zihin ve konsantre durumudur.

Günlük yaşantımızda da birden çok kez hipnotik zihin durumuna gireriz. Bu durumda bizlere aslında hipnoz kavramının filmlerde gördüğümüz şekilde olduğunu gösteriyor. Özet olarak ifade edecek olursak hipnoz; bir telkinin kabul edilmesi ve kabul edilen telkinin devamının sağlanması durumudur.

Hipnoz Hakkında Yanlış Bilinenler

Hipnoz öncesinde birçok birey utanılacak şeyler yapma düşüncesi ile karşılaşır. Bu yanlış bir düşüncedir. Bireyler hipnoz olduklarında komik hareketler içine girmezler yalnızca telkinleri algılar ve yerine getirirler.

Hipnotize olunduğunda tekrar uyanamama gibi bir durum söz konusu değildir.

Hipnotize olmadım yargısı yanlıştır. Bireyler günlük yaşamda dahi birçok kez hipnozu yaşarlar.

Hipnoz mucizevi bir yöntem değildir. Aksine oldukça doğal telkin ve hareketler barındırır.

Hipnotize esnasında çevreyle alakalı yetileri kaybetme veya seans sürecini unutma gibi bir durum oluşmaz.

Hipnoz / Trans Kavramları ve Arasındaki Farklar

Trans, kişilerin herhangi bir şeye odaklandığı ve bu odak durumu nedeni ile çevreden aldığı uyarılara yetersiz yanıt verdiği / bazı durumlarda yanıt vermediği bir oluşumdur.

Özde odak anlamı taşır. Odaklandığımız şey bir transtır. Bir romana, bir filme, bir duruma odaklanma trans hali olarak açıklanır. Örneğin televizyona öyle fazla konsantre oluruz ki, yakınımızda bize seslenen birini duymayız. İşte bu trans halidir.

Trans ve hipnoz ile ilgili bilinmesi gerekli en önemli ilişki “Her hipnoz bir trans halidir fakat her trans hali bir hipnoz değildir.” Peki bu ne demek?

Yani birey derin bir trans durumunda olabilir fakat iletilen telkini kabul edip, istediği değişimi yaşamamışsa hipnotize olmuş denilemez. Yalnızca derin bir trans durumunda demektir. Çünkü hipnoz telkinin kabul edilmesi ve istediği alanda değişimi yaşamasıdır. Hipnozla derin trans arasında bir bağ yoktur. Bir kişiye gözlerini kapat denilip, telkinde bulunulur ve o kişi değişim yaşarsa hipnoz işe yaramış demektir