İnsan Kaynakları Departman Kurulumu ve Geliştirilmesi

İnsan Kaynakları Departman Kurulumu ve Geliştirilmesi

Kurumunuzda; işten ayrılanlar fazla ise, devamsızlık oranı yüksekse, çalışanlar tatminsiz ve moralsiz ise, sık sık iş hataları yaşanıyorsa ya da çalışanlarınızla ilgili adını koyamadığınız bir problem olduğunu düşünüyorsanız insan kaynakları ile ilgili önemli sorunlar var demektir.
Kurumun en büyük maliyet kalemlerinden biri çalışan giderleridir ve bu saydığımız sorunları yaşıyorsanız en fazla maliyete sahip bölümden düşük verim alıyorsunuz demektir.

İnsan sosyal bir varlıktır ve kurum-insan arasındaki ilişki doğru kurulmadığı/yönetilmediği takdirde tam kapasiteli verimli bir çalışma olması söz konusu olamaz.

Kurumunuzun tüm süreçlerinin insan tarafından yürütüldüğü ve kontrol edildiği düşünülürse “insan odaklı” çalışan bir İnsan Kaynakları Departmanı’nın gerekliliği kaçınılmazdır. Danışmanlık merkezi, sizin için İnsan Kaynakları Departmanı’nı kurar ve ilk 1 yıl danışmanlığınızı yapmaya devam eder.

Hizmet içeriği;

-İnsan Kaynakları Prosedürü’ nün Oluşturulması/Geliştirilmesi

-Norm Kadro Çalışması

-Personel Bulma-Seçme Sisteminin Oluşturulması/Geliştirilmesi

-İşe Alım Politikalarının Netleştirilmesi

-Görev Tanımları Çalışması

-Oryantasyon Programı Kurulumu/Geliştirilmesi

-Performans Değerlendirme Sistemi Kurulumu/Geliştirilmesi

-Kariyer Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması/Geliştirilmesi

-İş Hukuku Danışmanlığı

-Ücret Yönetimi Çalışması