İşe Alım Kişilik/Yetenek Değerlendirme Uygulamaları

İşe Alım Kişilik/Yetenek Değerlendirme Uygulamaları

Adayınızın/adaylarınızın kurumunuzun değerlerine ve pozisyonun gerekliliklerine göre, sizlerle belirlediğimiz yetkinlik modelline, uygun olup olmadığının araştırılması sürecidir.
Bu süreçte danışmanlık merkezi, koçluk yetkinlikleri ile yapılan uygulamalarının yanı sıra uygun olan genel yetenek testleri (problem çözme kapasitesi ölçümü) uygular. Genel yetenek testinin uygulandığı adaylarda bazı özelliklerin seviyesi de tespit edilebilir. Bunlar; hafıza, dikkat, sosyal algı, matematiksel algı gibi yetilerdir.