İstanbul EMDR Terapisi

Unutamadığınız Anılardan EMDR Terapisiyle Kurtulun

İstanbul EMDR merkezleri içerisinde uygulanan EMDR terapisi, üç farklı zaman dilimine dikkat kesilen ve temelde kötü anıların travmatik etkilerini beyinden silmeye olanak tanıyan tedavi yöntemlerinden biridir. Kötü anılarından dolayı rutin hayatını bile devam ettiremeyecek duruma gelen bireyler için oldukça faydalı olan bu tedavi, tüm dünyada uygulanmakta ve başarılı sonuçlar doğurmaktadır.

Destek almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak çevirisini yapabileceğimiz İstanbul EMDR tedavisi, bir psikoterapi uygulamasıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan tedavi yöntemi travma sonrası stres bozukluğu için de bir çözüm sunmaktadır. Yapılan araştırmalar bu tedavinin stres sonrası semptomları büyük ölçüde azalttığını göstermiştir.

EMDR’ye göre bireyin duyduğu rahatsız edici düşüncelerin, olumsuz hislerin, uyum bozucu davranışların, korkuların ve benzeri duyguların altında izole olarak saklanan anılar yatar. Problemin kendisine odaklanmak yerine, hisleri bugünkü dışavurum olarak görmek ve değerlendirmek, bu olumsuz inanç ve duygulara neden olan işlenmiş anıları bulmak, bireyin tedavisi için önemlidir. İstanbul EMDR terapisi de bu aşamada önemli bir rol oynamaktadır.

Gün boyunca yaşanılanları işleyen ve saklayan beyin tüm anıların ev sahibidir. Ancak normal olayları işleme konusunda sıkıntı yaşamayan beyin zaman zaman bu işlevini gerektiği gibi yapmayabilir. Örneğin çocukluğuna dair yaşadığı olumsuz anıları tekrar tekrar hatırlayıp bunlardan etkilenen bir birey, İstanbul EMDR terapisi sayesinde bu olumsuz anılardan kurtulabilecektir.

İstanbul EMDR Terapi Merkezi

Travmatik olaylar karşısında kötü anıları uzun süreli hafızaya yerleştiren beyin bu anıların etkisini uzun süre hissedecek ve bazı olumsuzluklarla karşılaşabilecektir. EMDR yöntemi sayesinde danışan güvenli bir ortamda kötü anılarıyla yüz yüze gelecektir. Daha sonrasında bu olumsuz duygular ve fiziksel belirtiler İstanbul EMDR tedavi merkezlerindeki uygulamayla zayıflatılır.

Temelde 8 aşamalı bir uygulama olan EMDR terapisi geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek olarak üç ayrı zamana odaklanır. Psikoterapi ile birlikte yürütülen bu tedavisi ilk aşama danışanın geçmişidir. Bu aşamada sorunların kaynağına inmek amaçlanır. Uzman psikolog tedavi planlarını oluşturur ve geleceğe dair planlamalar yapılır.

Danışanın öyküsü dinlendikten sonra hazırlık aşamasına ve ardından değerlendirme sürecine geçilir. Dördüncü aşama olan duyarsızlaştırma aşaması da geçmişten gelen anının işlenmesi ve yönlendirilmesiyle alakalıdır. Bu aşamada danışan anıyı temsil eden resme odaklanır ve negatif inancı düşünür. Negatif duyguların bedeninde yarattığı değişimi hisseder ve zihnini olabildiğince serbest bırakır. Birey, zihninden geçenlerin bilincindedir. İşlemleme sırasında terapist göz hareketleri ile duyarsızlaştırma eylemini gerçekleştirecektir. Kişiler, yaşantılardan edindiği bilgiyi REM uykusu sırasında işlediğinden İstanbul EMDR tedavisinde çift yönlü göz hareketlerinin benzer bir etki sağlaması amaçlanır. Duyarsızlaştırma evresinde terapist her setten sonra danışanın zihninden geçenlerle ilgili bir konuşma gerçekleştirir.

Hazırlık aşamasında danışanın EMDR tedavisi hakkında bilinçlendirilmesi esastır. İşlemlemeye hazır hale getirilen danışan tedavi hakkında detaylı bilgiye sahip olur. Değerlendirme aşamasında danışanın negatif inancı anıyı temsil eden resimle eşleştirilir. Bu resimler danışanın pozitif inancını belirlemesinde yardımcı olur.Ardından yerleştirme ve beden tarama aşamaları gelir. Yerleştirmenin amacı hastanın pozitif inancını pekiştirmektir. Beden tarama işlemi ise hastaya rahatsızlık veren bir duyum varsa bunun işlenmesi üzerine odaklanır. İstanbul EMDR tedavisi, kapanış ve değerlendirme aşamalarından sonra sona erer.