Karşıt Olma – Karşıt Gelme

Karşıt olma ya da karşı gelme problemi çocukların yaşına ve davranışlarına göre daha saldırgan bir tutum sergilemesi halidir. Tartışmacı tavırlar ve ısrarlar bu sorunu yaşayan çocuklarda görülen en genel nitelikli belirtilerdir.

Karşıt Olma - Karşıt Gelme ProblemiÇocukluk ile ardından gelen ergenlik sürecinde belirli bir noktaya kadar sergilenen karşıtlık ve tavırcı durumlar normal karşılanırlar. Ancak bunun ileri gitmesi ve davranışların ailesel/sosyal çevreyi etkilemeye başlaması karşıt olma – karşı gelme problemini gözler önüne serer. Bu sorun ile çocuklar ailenin ilettiği hemen her duruma zıt davranmaya başlarlar. Karşıt olma karşı gelme çocuklarda görülen yıkıcı davranış biçimleri içindedir.

Karşıt olma karşı gelme sağlık problemi ile karşı karşıya olan çocuklar itaatkarsız davranışlara yönelirler. Ebeveynlerinin koydukları kurallar ve oluşturdukları düzenlere uymamak için direnirler. Bu süreçte çabuk sinirlenirler. Tepkilerini hemen ortaya koymaya çalışırlar. Ağlayarak söylenenleri reddetmeye yönelirler. Tüm bunlar karşısında kendi suçları nedeni ile çevrelerindeki insanları hatalı bulurlar ve böyle davranmaya onların neden olduğunu vurgularlar.

Çocukluk ve ergenlik gibi zor bir süreçte karşıt olma durumu ile karşılaşmak hem çocuk hem de ebeveynler için oldukça zordur. Bu aşamada çocuk okul eğitim dönemini de ilerlettiği için öğretmenleriyle de sıkıntılar yaşayabilirler. Sabırsız davranışlar ve hoş görüşüz tavırlar sergileyebilirler. Ebeveynlerin çocuklarına bu dönemde verecekleri yanıtlar çok önemlidir. Ailelerin bu süreçte çocuklarına doğru bir davranış sergilediği düşüncesi iletmemesi gereklidir. Çocuk, davranışlarının desteklendiğini görürse bu tutumlara devam edecektir. Psikiyatrik destek almak ailelerin çocukları için uygulayacakları en sağlıklı yoldur. Karşıt olma-karşıt gelme tedavisi problem ilerlemeden uygulanmalıdır. Problemin ilerlemesi çocuk ya da ergenin karşısındakini bilerek kışkırtması ve öfkelendirmesi noktasına ulaşabilir. Bu sorun çocuğun sosyal çevre ve yaşantısını derinden etkiler. Karşıt olma ve karşı gelme problemi beraberinde farklı psikolojik sorunlar da oluşturabilmektedir.

KOB / KGB BELİRTİLERİ

-Sürekli şekilde sinirlenme hali
-Yetişkin kişiler ile tartışmaya yönelim
-Karşıdaki bireyi kışkırtma isteği
-Yapılan hatalar için sürekli başkalarını suçlamak
-Kolay sinirlenmek
-Erişkinlerin kurallarını şiddetle reddetmek
-Söylenilen önemsiz şeylere dahi alınmak / gücenmek
Yukarıda sıralanan belirtiler tanı aşamasında kullanılmaktadır. Sizlerde çocuğunuzda bu belirtileri gözlemliyorsanız profesyonel bir destek almak için geç kalmamanız gerekir. Karşıt olma – karşıt gelme tedavisi ile çocuğunuzun daha sağlıklı bir birey olmasını sağlayabilirsiniz.