Kekemelik

Kekemelik yedi sekiz yaşlarından önce görülür. Genellikle de üç dört yaş civarında görülür. Önceleri belli kelimelerde daha sonra hemen her kelimede takılmalar, hecelemeler ve tekrarlamalarla devam eder.Kekemelik Sebepleri Nedir

Bu dönemlerinde arkadaşları ve çevresi tarafından alay konusu haline getirilirken ebeveynleri tarafından da baskı altına alınır. Böyle durumlarda daha da kaygı duyacağından daha çok kekelemeye başlarlar ve bu da özgüvenlerini iyice düşürüp içe kapanmalarına sebep olur.

Kekemelik Sebepleri Nedir?

Kekemelik sebepleri arasında en çok görülenler korkutulmalar veya olumsuz olaylara şahit olma gibi travmatik anılara bağlı örselenmelerdir. Bazen yüksek ateş sonrası da görülebilir.

Kekemeliği olan kişinin ebeveynleri aşırı kuralcı, titiz ya da baskıcı olabilir. Fazla eleştirel ve sürekli başarı beklentisi olan aileler çocuklar üzerinde gerginlik oluşturabilir. Hata yapmaktan korkar hale gelen çocuklarda ebeveynleri tarafından acımasızca cezalandırılacağı kaygısı yaşayabilirler.

Kekemelik yardımında travmatik anıların duyarsızlaştırılması ve yeniden işlenmesi (emdr desteği) kaygıyı düşüreceğinden destek sürecinde yüz güldürücü sonuçlar alınır. Kekemeliğin fiziksel bir sebepten olmadığı psikolojik etmenlerin değerlendirildiği bir uzmana başvurmak olumlu sonuçlar verecektir.