Sosyal Fobi

Çocuklarda Sosyal fobi; kişinin yeni ya da tanıdık olmadığı ortamlarda iletişime geçmek zorunda kaldığında olumsuz değerlendirileceği, alay konusu olacağı, saçmalayacağı, küçük düşeceği gibi yaşadığı korku, kaygı, endişeyle birlikte bedensel olarak titreme, terleme, sıcak basması, ağız kuruluğu, çarpıntı, heyecan gibi belirtileri yaşamasıdır.

Okulda Sosyal Fobi

Çocukluk çağı sosyal fobisi yetişkinden benzerlik göstermesinin yanında bazı farklılıklarda görülebilir. Korktuğu durumlarda ağlamalar, annesin babasının arkasına saklanmalar, göz teması kurmaktan kaçınmalar, hırçınlık, okula gitmek istememek görülebilir. Ergenlik döneminde ses titremesi ,konuşmada zorlanma, karşı cinsle iletişime geçmekte zorlanma, çekinme, etkinlik ve faaliyetlerden uzak durma içe kapanma görülebilir.

Okul dönemindeki çocuklarda sınıf içerisinde daha belirgin olarak gözlemlenebilen sosyal fobinin belirtileri şunlardır;

  • Sınıf içerisinde çekingen tavırlar sergilemek ve konuşmamak
  • Soru sorulduğunda strese girmek, sessiz kalmak ve cevaplarken zorlanmak
  • Sınıfta yapılacak grup etkinliklerinde huzursuz hissetmek, ağlamak ve etkinliklere dahil olamamak
  • Sınıfta yüksek sesli okuma yapamamak
  • Konuşurken göz kontağı kurmaktan kaçınmak

Okul sürecinde meydana gelen bu davranışları özellikle öğretmenin gözlemlemesi, ebeveynleri bilgilendirmek açısından son derece önemlidir. Bu noktada öğretmenin çocuk üzerinde kurduğu baskı kaygı seviyesinde artış yaratabilir ve çocukluk çağı sosyal fobi daha travmatik bir anıya dönüşebilir.

Çocuklarda Sosyal fobiÇocukluk çağı sosyal fobisi travmatik anı ağı oluşturacağından yetişkinlik döneminin tetikleyici durumlarında tekrar alevlenebilir. Sosyal geri çekilme ciddi bir öz güven eksikliğine yol açabileceğinden iyi ilişki kuramayan öğretmenler ve ebeveynlerce daha da zorlaşır. Sosyal fobi tedavisi çocukların ileride sağlıklı bireyler olabilmesi için gerekli bir destektir.

Okulda yeterli gözlem yapılmaz ve çocuğa sosyal fobi tedavisi için;

Müdahale edilmezse problem gelişim göstererek çocuğun eğitim hayatına devam etmesini zorlaştıracaktır. Yapılan araştırmalar da okulda sosyal fobi belirtilerine sahip olan çocukların zorunlu eğitimin ardından, eğitim süreçlerine devam etmeyi tercih etmediğini göstermektedir.

Sosyal fobi belirtileri gösteren çocuğa karşı ailelerin de bilinçli davranması son derece önemlidir. Çocuğa karşı büyük beklentiler içerisinde olmak ve gerçekçi beklentilerden uzaklaşmak, çocuk üzerindeki baskıyı arttıracak ve kaygı yaratacaktır. Birçok ailenin çocuğu kıyaslama konusunda düştüğü hata, okulda sosyal fobiyi arttıran etmenlerdendir. Çocuğa kendisini yetersiz hissettirecek davranışlardan kaçınmak, profesyonel psikolog desteği almak ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konular arasındadır.

Adel Danışmanlık Merkezi’nde sosyal fobinin iyileştirme aşamasında  (emdr uygulaması) ve ilaç desteği kullanılır. Sosyal fobi terapisi ile hızlı müdahale gerçekleşmiş olur. Sebep olan durumlarla ilgili hızlı müdahale edilmesi yeni kaçınma olaylarını engellemiş olacağından iyi bir gözlem çok önemlidir.