Sosyal Fobi

Çocuklarda Sosyal fobi; kişinin yeni ya da tanıdık olmadığı ortamlarda iletişime geçmek zorunda kaldığında olumsuz değerlendirileceği, alay konusu olacağı, saçmalayacağı, küçük düşeceği gibi yaşadığı korku, kaygı, endişeyle birlikte bedensel olarak titreme, terleme, sıcak basması, ağız kuruluğu, çarpıntı, heyecan gibi belirtileri yaşamasıdır.

Okulda Sosyal Fobi

Çocukluk çağı sosyal fobisi yetişkinden benzerlik göstermesinin yanında bazı farklılıklarda görülebilir. Korktuğu durumlarda ağlamalar, annesin babasının arkasına saklanmalar, göz teması kurmaktan kaçınmalar, hırçınlık, okula gitmek istememek görülebilir. Ergenlik döneminde ses titremesi ,konuşmada zorlanma, karşı cinsle iletişime geçmekte zorlanma, çekinme, etkinlik ve faaliyetlerden uzak durma içe kapanma görülebilir.

Çocuklarda Sosyal fobiÇocukluk çağı sosyal fobisi travmatik anı ağı oluşturacağından yetişkinlik döneminin tetikleyici durumlarında tekrar alevlenebilir. Sosyal geri çekilme ciddi bir özgüven eksikliğine yol açabileceğinden iyi ilişki kuramayan öğretmenler ve ebeveynlerce daha da zorlaşır. Sosyal fobi tedavisi çocukların ileride sağlıklı bireyler olabilmesi için gerekli bir destektir.

Adel Danışmanlık Merkezi’nde sosyal fobinin iyileştirme aşamasında  (emdr uygulaması) ve ilaç desteği kullanılır. Sosyal fobi terapisi ile hızlı müdahale gerçekleşmiş olur. Sebep olan durumlarla ilgili hızlı müdahale edilmesi yeni kaçınma olaylarını engellemiş olacağından iyi bir gözlem çok önemlidir.