Stres ve Öfke

Stres Nedir; bireyler üzerinde etki yapan ve onların davranışlarını, buna bağlı olarak da ilişkilerini etkileyen bir durumdur. Olumsuz duygular; kin, nefret, güvensizlik, küçük görülme, düşmanlık, kıskançlık gibi kişiye zarar veren duygulardır. Bu duygularla kaygılı, endişeli, korkulu, engellenmiş, değersiz hissetme durumları olabilir.

Strese bağlı olarak huzursuzluk, saldırganlık, duyarsızlık, depresyon, yorgunluk, asabiyet, düşük öz saygı ile birlikte davranışsal olarak dikkatsizlik, duygusal patlamalar (ağlama, titreme) alkol-sigara kötüye kullanımı, tahrik edici davranışlar, az konuşma, dona kalma gibi tepkiler verilebilir.

Stresle baş edebilmek için duyguları yönetebilme, davranışları düzenleme ve stres kaynağını azaltarak strese uyum sağlamaktır. Bu süreç günlük hayat kalitesini ve ilişkileri en az düzeyde etkileyerek aşılabilir.

Öfke Kontrolü

Çince’de bir kelime hem kriz hem de fırsat anlamına gelmektedir. Öfke için de fırsat gibi göründüğünde olumlu bir duygu kriz gibi göründüğünde olumsuz bir duygu diyebiliriz. Öfkenin kontrol edilemediği, yönetilemediği bir durumda kendimizde ya da başkalarında fiziksel ve ruhsal yaralar açabilir.

Başarının anahtarı sakin kalıp, bizi etkisiz bırakan öfkenin esaretinden kurtulmaktır. Adel Danışmanlık Merkezi’nde bunu sağlamak üzerine farklı uygulamalar yapılmaktadır.

Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü

Stres problemini etkili şekilde aşabilmek için öncelikle sizde neyin strese yol açtığını iyi analiz etmelisiniz. Problemin nedenini kavramak, aşmak adına çalışma yapılabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Psikoterapi de stres kaynağı keşfedilerek çözüme yönelik destekte bulunulur.

Probleme neyin yol açtığını net kavrayabilmek adına olayları değerlendirmek yardımcı olacaktır. Yoğun öfke ve stresli olayların sonrasına kişi öfkelenmesinin nedenlerini sorgulamalıdır. Vücuttaki gerginliği uzaklaştırmak adına egzersiz ya da meditasyon yapmak etkili olacaktır. Bu tarz sakinleştirici etkinlikler kişinin kendini dinlemesine olanak tanımaktadır. Psikoterapi uygulamalarında stres ve öfke kontrolü bozukluğu için nefes ve gevşeme egzersizleri uygulanabilir. Böylece kişi yaşadığı stresli anlarda kendini daha rahat kontrol altına alır.

Stres yönetimi konusunda problemler yaşıyorsanız, öfkenizi kontrol edemediğinizi düşünüyorsanız Adel Psikolojik Danışmanlık Merkez’imiz ile iletişime geçebilir ve çözüm adına uzman desteği alabilirsiniz.