Takıntı Problemi Nedir?

Takıntı Problemi Nedir?

(Obsesif Kompülsif Bozukluk)

Takıntı problemi nedir?; bireyin istemediği halde korkarak tekrarlamak durumunda kaldığı his ve davranışlar bütünüdür. Takıntı probleminin tıp dilindeki ismi obsesif kompülsif bozukluktur. Bu sorunda bireyler hakim olamadıkları düşüncelerinden kurtulmak için çeşitli davranışları yapmak konusunda kendilerini zorunlu hissederler. 

Obsesif kompülsif bozukluk sorununda obsesyon düşünce ve uyarıları ifade etmektedir. Birey sürekli kafasını meşgul eden ve eyleme yönelten düşünceler ile savaşma durumunda kalır. Ancak kafalarındaki düşünceleri gerçekleştirirler ise bu problemden kurtulacaklarını düşünürler. Sıkça görülen obsesyonlar içerisinde kirlilik, tekrarlanan cinsel düşünceler, din ile ilgili sorgulamalar ve saldırgan olmaktan korkma gibi faktörler bulunmaktadır. Örneğin bir birey içinde bulunduğu ortam içerisinde bir kirlilik gördü ise aklına sürekli o ortamdan çıkması gerektiği, vücuduna mikrop bulaşacağı ve yıkanması gerektiği düşünceleri gelmektedir. Bu düşüncelerden uzaklaşmayı denese de sadece bu eylemleri yaparsa kurtulabileceğini düşünür.

Tükürük, kan ve çeşitli sular takıntı problemi (OKB) yaşayan kişileri rahatsız etmektedir. Çünkü bunların onlara sağlık açısından zarar vereceklerini hatta bu sebeple ölebileceklerini düşünürler. Cinsel dürtüler ve dinsel sorgulamalar da kişilere ağır sorunlar yaşatabilmektedir. Kişi bir inanca sahip olsa bile aklında istemese de sorgulama ve inanmama ile ilgili düşünceler belirmektedir. Bu düşüncelerin ancak hemen tövbe ederek geçeceğini düşünürler ve zihinleri onları bu anlamda bir eylem yapmaya zorlar.

Kompülsiyon ise takıntı problemi içerisindeki davranış eylemini ifade eder. Bireyler zihinlerini dolduran ve onların günlük yaşamlarını dahi olumsuz etkileyen düşüncelerden kurtulmak için bu düşünceleri eyleme geçirirler. Örneğin bir birey evinden çıkarken kapıyı kilitlediği halde tekrar tekrar dönerek kontrol edip emin olmak ister ya da ocağı kapattığı halde görerek emin olmak için sürekli kontrol sağlar. Bu kompülsiyon sorununu tamamlayan bir noktadır.

Takıntı sorunu yani obsesif kompülsif bozukluk zihinsel düşünceler sebebi ile zor bir süreç yaşatır. İyileşme için adım atmadıkça kişiler bedensel problemler bile yaşayabilirler. Bu nedenle belirtileri incelemek ve profesyonel bir destek almak için geç kalınmamalıdır. Peki takıntı sorunu belirtileri nelerdir?

TAKINTI PROBLEMİ BELİRTİLERİ

Takıntı probleminin obsesyon ve kompülsiyon ile birlikte farklı belirtileri bulunmaktadır. Bunlar;

-Mikroptan ve kirlilikten korkmak
-İnsanlara karşı rezil olmaktan korkmak
-Kötü düşüncelere uymaktan korkmak
-Kendine ve çevreye zarar vermekten korkmak
-Simetri ve düzen oluşturma isteği
-Kapı kollarına ve toplu kullanım sağlanan noktalara dokunmama isteği
-Sürekli el yıkama ve duş alma isteği
-Sürekli belirli cümleleri ve duaları okumak
-Rahatsız eden dinsel düşünceler ile o an içten gelmediği halde ibadet yapmak
-Sürekli bir şeyleri biriktirmek
-Yolda yürüme şeklini ya da yemek yemeyi belirli bir düzene göre yapmak
-Sürekli rahatsız edici düşünceler ile karşılaşılacağını düşünmek

Yukarıda bulunan belirtiler takıntı problemi belirtileridir. Takıntı sorunu doğru adımlar ile iyileştirilebilen  bir sorundur. Bu konuda desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Adel Danışmanlık merkezimize başvurabilirsiniz. Uzman ekibimiz sizlere profesyonel destek sağlayacaktır.

Bu gönderiyi paylaş