Testler

Çocuk ve Ergenler için Zeka Testleri

Stanford-Binet: 2-18 yaş arası çocukların zeka ve dikkatini ölçmeye yarayan testtir.

Wisc-r: 6- 16 yaş arası çocukların zeka, algı ve dikkatini ölçmeye yarayan testtir.

Catell 2-a Zeka Testi : 7.6 yaş ile 14.0 yaş arası bireylere uygulanan, hızlı sonuç veren zeka testidir. Aynı zamanda yetişkinler içinde kullanılır.

Kent Egy-Sözel IQ testi: Zekanın sözel kısmını ölçen bir testtir. 06-14 yaş arası çocuklarda kullanılır.

Porteus Labirentleri Testi: Zekanın planlama yeteneğini ölçen bir testtir.ile 15 yaş arası çocuklara uygulanabilir.

Çocuklar İçin Gelişim Tarama Testleri

Denver: 0-6 yaş çocuklar için gelişim tarama testidir.

Agte:0-6 yaş çocukları için gelişim tarama envanteridir.

Çocuklar İçin Uygulanan Diğer Testler

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5 ve 6 yaş çocuklarının ilkokula başlamaya hazır olup olmadıklarını ölçen bir testtir.

Peabody:3-17 yaş arası çocukların alıcı dil yaşını ölçmeye yönelik bir testtir.(Alıcı dil; sözel uyaranların birey tarafından alınması ve anlaşılması olarak tanımlanır.)

Gessell: 3-7 yaş arası çocuklara uygulanır.Bir performans değerlendirme testi olup motor beceri, görsel hafıza, görsel algı, el-göz koordinasyonu ve küçük kas becerisini ölçer.

Benton Görsel Bellek Testi:Görsel belleği ölçmeye yönelik bir test olup idrak, dikkat ve hafıza konularında da bilgi sağlar. 8 yaş üzerine uygulanır. Ayrıca beyin hasarları konusunda da bilgi verir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: 05-11 yaş arası çocuklara uygulanan görsel-motor algılama becerisini ölçen bir testtir. Beyin hasarları konusunda bilgi verir.

Frostig: 4-8 yaş arası çocuklara uygulanan görsel algı ve el-göz koordinasyonunda bir sorun olup olmadığını tespit etmeye yarayan bir testtir.

Çocuklar İçin İç Dünyayı Anlamaya Yönelik Testler

CAT: 3-10 yaş arası çocuklara uygulanan ve iç dünyaları hakkında bilgi edinmeyi sağlayan projektif bir testtir.

Louisa Duss: 4-12 yaş arası çocukların bilinçdışı çatışma ve komplekslerini anlamayı sağlayan projektif bir testtir. Demans ve beyin hasarları için testler

Demans ve Diğer Nörolojik Sıkıntılarla İlgili Testler

Benton Görsel Bellek Testi:Görsel belleği ölçmeye yönelik bir test olup idrak, dikkat ve hafıza konularında da bilgi sağlar. 8 yaş üzerine uygulanır. Ayrıca beyin hasarları konusunda da bilgi verir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: görsel-motor algılama becerisini ölçen bir testtir. Beyin hasarları konusunda bilgi verir.

Minimental: kişinin unutma ve hatırlama fonksiyonları ile ilgili bilgi veren bir testtir.

Yetişkinler İçin Uygulanan Testler

MMPI: Çok yönlü kişilik envanteridir. 16 yaş ve üzerinde uygulanır.

Rorschach: Projektif bir kişilik testidir. Bireyin kişilik yapısı hakkında bilgi verir.

TAT: Projektif kişilik özellikleri testidir.

Catell 3-a: yetişkinler için yapılabilen zeka testidir.