Theraplay Oyun ve Aile Terapisi

Theraplay Oyun ve Aile Terapisi Nedir?

Anne-çocuk arasında ki etkileşim, hamilelik döneminden itibaren başlayarak yaşamın ilk yıllarında çocuğun gelişimini şekillendirdiği bilinmektedir. Oyun temelli terapilerden biri olan ‘Theraplay oyun ve aile terapisi’, Bağlanma kuramı ve nesne ilişkileri kuramı gibi insan gelişimi ile ilgili kişiler arası kuramlarla ilişkili bir terapi yöntemidir.

Theraplay, etkileşim ve bağlanma temelli olup; benlik saygısını arttırmayı, öz güveni attırmayı ve değerli, sevilebilir olduğunu hissettirmeyihedeflemektedir. Aynı zamanda güvenli bağlanma ve sağlıklı-uyumlu bir ebeveyn çocuk ilişkisi oluşturmayı veya var olan ilişkiyi geliştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır.

Theraplay oyun ve aile terapisinde, terapistin yönlendirmesi ile eğlenceli, neşeli ve oyuncu etkileşimler yoluyla; ebeveynler ve çocukların birbirlerine fiziksel ve duygusal olarak yakınlaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, ebeveyn-çocuk ilişkisinde bulunan dört temel özellik üzerine odaklanır: Yapı, Besleme, Bağlılık ve Mücadele.

Theraplay terapisi uygulama yaşı; hamilelik döneminden ergenlik çağına kadar tüm yaş dönemlerini kapsamaktadır. Ayrıca, çok sayıda duygusal, davranışsal ve sosyal güçlük için de kullanılabilir. Theraplay terapisinin uygulandığı diğer alanlar;

 • Sosyal becerileri eksikliği
  • İçe kapanıklık, depresyon, korku, utangaçlık
  • Duygu kontrol ve dışavurum (öfke kontrolü) becerileri geliştirme
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • Davranış Bozuklukları, Karşıt Gelme  Bozukluğu
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  • Otizm
  • Gelişimsel gecikme ve gerilikler
  • Bağlanma ile ilgili sorunlar
  • Tepkisel Bağlanma Bozukluğu/Karmaşık Travma
  • Üvey anne-baba ve evlat edinmiş aileler

Anne-Çocuk Etkileşimini Değerlendirme Metodu / MARSCHAK ETKİLEŞİM METODU (MEM) NEDİR?

Marshack etkileşim metodu (MEM), anne-çocuk, etkileşiminin nasıl olduğu ve neye ihtiyaçları olduğu konusunda terapistin değerlendirme yapması için kullanılan etkili bir değerlendirme yöntemidir. Theraplay seansları başlamadan önce, ebeveynden çocuğun tüm yaşam öyküsü alınır. Bir diğer adım olarakta, MEM değerlendirme metodu kullanılarak, ebeveynin çocukla olan etkileşim ve ilişkisi gözlemlenip, değerlendirilir. Değerlendirme; Theraplay’in yapı, bağlılık, besleme, mücadeleolmak üzere dört boyutu üzerinden verilen bir dizi görevlerden oluşmaktadır.Tedavi planlama aşamasında ve ailelerin ilişkilerini güçlendirmede, onlara nasıl destek olunacağının belirlenmesinde kullanılan faydalı bir araçtır.