Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu, yaşanan acı kayıp, kaza ya da doğal afetler üzücü ve atlatılması güç olayların ardından normal yaşama geçememek ve olanları unutamamak sonucu ortaya çıkan bir problemdir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşanan ciddi bir sağlık sorunu ya da acı bir kayıp bireyleri uzun zaman boyunca etkileyebilir ve travmalar yaşamasına neden olabilir. Fakat çoğumuz belirli bir sürecin ardından iyileşme gösterir. Bazı kişiler ise travmatik durumların etkilerinden üzerinden çok zaman geçse dahi kurtulamaz. Karşılaşılan üzücü durumdan ötürü aşırı stres ve kaygı duymaya başlar. Bu durum travma sonrası stres bozukluğu yani TSSB olarak adlandırılmaktadır. Tanısı koyulduktan sonra kişi muhakkak travma sonrası stres bozukluğu tedavisi almalıdır.

Yaşanan travma sonrası etkiler bireylerde farklı şekilde gözlenir. Bazı bireyler ilerleyen süreçte anormal tepki verilmesi gereken durumlara normal tepkiler verirken bazı bireyler bu durumun tam aksini yaşarlar. Travma sonrası stres bozukluğu durumunda verilen ve gösterilen tepkiler 4 ayrı şekilde gözlenir.

1- Fiziksel Tepkiler

Oluşan problem sonrası bireylerde kalp atışında hızlanma, hızlı nefes alıp verme, terleme, gerginlik, uyku hali oluşumu gibi belirtiler oluşmaktadır.

2-Duygusal Tepkiler

Travmatik olayın sonrasında korku, şaşkınlık, şok, öfke patlaması, duygusal kitlenme ve bunun gibi birçok belirti meydana gelebilir. Bu durum yaşanan olayın sonrasındaki ilk 14 gün normal olarak karşılanmaktadır. Fakat bu sürecin ardından duygusal karmaşa hala devam ediyorsa psikolojik destek gerektirir.

3-Bilişsel Tepkiler

Travma sonrası stres bozukluğu bilişsel belirtilerinde uzun süren şaşkınlık, dağınıklık, hafıza kaybı ve düşünce de yönsüzlük bulunur.

4- Toplumsal Davranış Tepkileri

Çeşitli travmatik durumlar karşısında travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireyler çevreden korkma, içe kapanma, güven sorunu, ön yargılı davranma gibi problemler ile karşılaşırlar ve çevrelerine karşı tepkileri değişir.

Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri üç grupta da incelenebilir. Bunlar yeniden yaşantılama, kaçınma ve aşırı uyarılmışlıktır. Yeniden yaşantılamada birey olayı sürekli yeniden yaşıyor hissine kapılır. Kabuslarla, travmaya ait görüntülerin sürekli hatırlanmasıyla olayı tekrar tekrar yaşıyormuş gibi hatırlar. Kaçınma durumunda birey travma yaratan olayı hatırlamaktan kaçınır ve o anı hatırlatacak durum ve kişilerden uzak durur. Aşırı uyarılmışlık durumunda ise birey uyku problemleri, dikkat problemleri gibi sorunlar yaşayabilir.

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz travma sonrası etkileri 2 hafta gibi bir süreç sonrasında da etkisini devam ettiriyorsa profesyonel destek almak izlenecek en doğru yol olacaktır. Stres bozukluğu tedavisi erken farkındalık ile daha kolay çözüme kavuşturulabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Etkilerinden Kaçınmak

Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişiler, özellikle çevresi tarafından takınılan hatalı tutumlardan ötürü travmanın etkilerini uzun süre hissedebilir. Elinden tek gelenin sabretmek olduğunu düşünen birey, çevresi tarafından anlaşılmadığını düşünerek travmanın etkilerini perçinleyebilir. Ruhsal travma etkileri 5 kişiden birinde bir seneden daha uzun sürebilir.

Travma sonrası stres bozukluğu etkilerini arttıran en önemli faktörlerden biri de travma yaratan olayı düşünmeye iten durumlardan kaçınmak ve unutmaya davet eden tutumlar sergilemektir. Unutma beklentisinin karşılanamaması bireyin kendisine olan güvenini azaltacak ve olumsuz duyguları daha çok pekiştirecektir. Travmatik olayı hatırlamaktan korkmak, bireyin tedavi için yardım almasını da geciktireceği için en çok yapılan hataların başında gelmektedir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi

Travma sonrası stres bozukluğu tedavisi öznel bir tedavi süreci gerektirir. Çünkü her birey travma yaratan olaydan benzer ölçüde etkilenmez. Kimi bireyde travmanın psikolojik etkileri daha hafif olurken kimileri bunu daha ağır yaşayabilir. Tedavi için en doğru yönteme uzman psikolog ve psikiyatrist karar verecektir.

Travma sonrası stres bozukluğunu yoğun olarak yaşayan bireylere ilaç tedavisi önerilebilir. Danışan ve uzman eşliğinde karar verilen tedavi yaklaşımı sonucunda bireyler daha sağlıklı bir ruhsal hayata sahip olacaktır.

Stres Bozukluğu Danışmanlığı

Stres bozukluğu danışmanlığı profesyoneller tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. Öncelikle belirtiler ışığında sorun net olarak saptanmaktadır. Ardından çeşitli bilişsel ve durum dahilinde ilaç destekleri ile izlenecek en doğru yol belirlenmektedir. Bu süreçte kişi olumlu düşünce alanına yönlendirilerek iyileşmeye uyumlu bir yapı oluşturulmaktadır. Eğer sizlerde travma sonrası stres bozukluğu problemi ile karşı karşıya iseniz Adel Danışmanlık olarak uzman ekibimiz ile stres bozukluğu tedavisi konusunda hayatınıza daha sağlıklı devam edebilirsiniz.