Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Herkesin bilinçli ya da bilinçsiz çizdiği bir yol haritası (kariyeri için, aile hayatı için, sosyal yaşamı için…) vardır ve bunlar kişiye özeldir.
Bu yol haritaları kişiye özel olduğuna göre tek bir mutlak doğrudan bahsetmek mümkün müdür? Organizasyonun içerisinde herkesin elinde bu kadar farklı harita varken ortak amaca nasıl gidilir? Evet, cevap LİDERLER; kurum içerisindeki aynı amaca hizmet eden farklı haritaları, tek bir ortak harita altında toplama becerisine sahip olan kişiler.

Peki, bunu yapabilmek için sahip olunması gereken özellikler/davranışlar nelerdir? Şimdiye kadar yönetmek adına ne yaptınız ve ne oldu, neyi farklı yapsaydınız ne olacaktı? Hangi davranışlarınızı, neden ve nasıl değiştirmeniz gerekiyor? Bildiğiniz ama pratikte uygulayamadığınız davranışlarınızdaki engel ne? Değişime kendinizden başlamaya hazırsanız, Adel Danışmanlık Merkezi ile sizi bu soruların cevaplarını arayıp bulacağınız bir sürece davet ediyoruz…

Koçluk, bir ilişkide ve bir diyalog içinde olmanın insanlık tarihinde belki de daha önce rastlanmamış bir yoludur.

Kişisel veya mesleki yaşamınızda; karar verme aşaması, yol ayrımı veya büyük bir değişimin eşiğinde iseniz, koçluk diyalog süreci ile “gerçek potansiyelinizi” ve “kendi gerçekliğinizi” fark eder ve sizi tatmin edecek yere doğru harekete geçersiniz.

Koçluk, dile getirilmese bile iki tarafta da bulunması gereken kati özelliklere dayalı temel kurallar barındıran bir görüşmedir: Saygı, açıklık, merhamet, empati ve doğruyu söyleme üzerine kesin bir bağlılık.

Koçluk görüşmelerinin temelini oluşturan bazı mutlak kabuller de mevcuttur. Biz bunları zayıflık, yardıma muhtaçlık ve bağımlılık olarak değil, güç ve kabiliyet olarak kabul ediyoruz. İnsanların en iyiyi ortaya koyma ve gerçek potansiyellerine ulaşabilmeleri için derin bir arzuya sahip olduklarını varsayıyoruz.
Her durumda farklı seçenekler mevcuttur ve insanlar gerçekten hayatlarında seçim yapmanın gücüne sahiptir.

Koçluk, bilinç düzeyindeki bir değişimi amaçlar: karar vermedeki bilinçlilik ve karar verirken dürüstlüğü temel almaya daha net bağlılık…